Start
Anders CV
Projekt
Genomfört
Specialiteter
Komma igång

Om oss

Anders Sjöberg CV

2000-06- Arbetat heltid med Gravid AB, Vacationhouses AB, Prestans AB samt HotJobs AB.
1999-03--2000-05 vVD på Gula Tidningen AB i Stockholm. Annonstidning, köpte upp Lila Tidningen.
1993-10--1999-05 VD på Lila Tidningen AB, Malmö. Startade Lila Tidningen.
1993-01--1993-07 Kurator (heltidsarvoderad ordförande) Blekingska Nationen i Lund
1990--1994-01 Fil Kand Lunds Universitet. C-uppsats i Företagsekonomi / Redovisning
1989--1990 Värnplikten vid I12 i Eksjö
1986--1989 3årig ekonomisk linje, Sandagymnasiet, Huskvarna
1985-86 1 år High School i Kalifornien, USA

Start | Anders CV | Projekt | Genomfört | Specialiteter | Komma igång | Om HotJobs |